Предоставяне на инженерно-консултантски услуги за изпълнение на проект: БГ 2006/018-387.01.01 „Рехабилитация на път II-86, Чепеларе – Соколовци и изграждане на обход на гр. Рудозем


11 септември 2008

Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Основание:

Описание:

"Предоставяне на инженерно-консултантски услуги за изпълнение на проект: БГ 2006/018-387.01.01 „Рехабилитация на път II-86, Чепеларе – Соколовци и изграждане на обход на гр. Рудозем"

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), гр. София, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №17-19, ИА ФАР, кани всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Предоставяне на инженерно-консултантски услуги за изпълнение на проект: БГ 2006/018-387.01.01 „Рехабилитация на път II-86, Чепеларе – Соколовци и изграждане на обход на гр. Рудозем”.

Документацията за участие в процедурата е на стойност 150 /сто и петдесет/ Евро или равностойността им в лева по централния курс на БНБ, която се заплаща на каса в МРРБ или по банков път по банкова сметка на МРРБ:
БНБ – ЦУ, пл. „Александър I”
IBAN: BG 86 BNBG 966 1 3000 1663 01
BIC: BNBGBGSD.
Документацията може да бъде получена всеки работен ден на адрес: гр. София, ул." Св. Св. Кирил и Методий" № 17-19, ИА ФАР, стая 517 до 11 октомври 2008 г. срещу документ за заплащането на стойността й.

Документацията е изготвена с цел да спомогне за запознаване с условията и да подготовка на оферти за участие в процедурата, съобразно Закона за обществените поръчки (ЗОП).
Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, представени в документацията.
Офертите се подават в МРРБ, гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, ИА ФАР, ет. 5 до 12:00 ч. на 13 октомври 2008 г.
Представените оферти ще бъдат отворени от комисия, назначена от Възложителя, за разглеждане, оценяване на офертите и класиране на участниците, която ще започне своята работа на 13 октомври 2008 г./, в 14:00 часа в сградата на МРРБ, гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, ИА ФАР.


Източник: https://www.mrrb.government.bgФирми Продукти Услуги
Основни категории
 
Оикос - БГ ООД
Изключителен представител за България на водещия италиански производител OIKOS Srl. Екологично чисти декоративни бои и...

 
Подови настилки ООД
Фирмата предлага голямо разнообразие от настилки, подходящи за офиса, магазина, хотела, ресторанта, както и луксозни домашни...

 
Аустротерм България ЕООД
Аустротерм България е специалист във висококачествените топло- и шумоизолационни продукти от експандиран и екструдиран...

 
Софстройремонт ЕООД
Софстройремонт предлага всички видове външни и вътрешни ремонти, довършителни работи и извозване на строителни отпадъци. 2...