Начало ›Фирми ›Инвестиране и надзор

Вариант - Снежина Чачановска ЕТ

Лицензиран консултант/строителен надзор; Комплексно проектиране на всякакъв вид обекти; Инвеститорски контрол; Специализирани услуги по кредитирането и условията на банките - подготовка на целия процес, вкл. бизнес планове и икономически обосновки.


CI Intellect ltd

ИТ Интелект ООД е бизнес консултантска фирма, която предлага на своите клиенти счетоводни, правни, мениджмънт и маркетинг услуги, посредничество при финансиране на проекти, инвестиционен мениджмънт, строителен надзор и експертна оценка.Ригара ЕООД

Инвестиционни проучвания и консултации. Независим строителен надзор. РИГАРА ЕООД предоставя ефективни и компетентни услуги по управление, планиране и консултация на общински и правителствени агенции и на организации от частния сектор.


Дедал ЕООД

Строителен надзор. Инженерни услуги. Координатори по безопасност и здраве за етапа на инвестиционното проектиране и изпълнение на СМР. Управленско консултиране. Геодезически услуги. Служба по трудова медицина.


Гига Консулт ООД

Гига Консулт ООД- Строителен надзор. Оценка на съответствието на инвестиционните проекти.


Ka-Консулт ООД

Строителен надзор.Инженерни услуги.Кординатори по безопастност и здраве за етапа на инвестиционното проектиране и изпълнение на СМР.Геодезически услуги.Изпълнение на СМР.Комплексно строителство.Газифициране.Сухо строителство.Телекомуникации


Трансгео ООД

Трансгео ООД Инвестиционно проектиране в железопътната и пътната инфраструктура. Геодезия и кадастър. Оценка на съответствието на инвестиционните проекти, строителен надзор, изготвяне на технически паспорти на строежите. Създадена през 1992.


ЕТ Гроздана Кръстева ГГГ84

Проектиране в областа на заваряването на динамично натоварени метални конструкции съгласно изискванията на ЗУТ и DIN 18800-7-Е и съоръжения под налягане съгласно д-ва 97/23. Надзор съгласно EN 719. Осигуряване на качеството съгласно EN 729(EN3834).


Проектстрой-Консулт-Дике ООД

Проектстрой-Консулт-Дике Строителен надзор-консултант,пълен инженеринг в инвестиционния процес, инженерни и технически услуги, инвестиционнен мениджмънт, инвеститорски контрол, изготвяне на Технически паспорти на сгради,управленско консултиране.


СС Консулт ЕООД

СС Консулт ЕООД независим строителен надзор и оценка за съответствие на инвестиционни проекти. Проектиране на жилищни сгради, административни и офис сгради, хотели, търговски обекти, спортни съоръжения, промишлени и складови халета.


Жок Контрол ООД

Жок Контрол ООД строителен надзор Консултации в проектирането и надзор в строителството. Технически контрол. Фирмата осъществява консултации по проблемите на ЗУТ.


Евростандарт

Имаме удоволствието да Ви представим дейността на фирма “Евростандарт” ЕООД. Фирмата ни работи в сферите на независим строителен надзор и консултантски услуги в строителството.Бългериън Девелопментс ООД

Бългериън Девелопментс ООД Инвеститорска компания. Инвестиции в строителство. Проучване, експертни оценки.


ET Ритон-99 Величка Папаркова

Независим строителен надзор при проектирането и строителството. Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти.


Бест7-Контрол ООД

Професионална консултантска помощ в бързо развиващия се строителен отрасъл. Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти. Упражняване на строителен надзор.


 1   2 


 
Тагове Фирми