Containex GmbH

Вашият специалист за контейнери и мобилни пространствени системи.
CONTAINEX разполага с модерни контейнерни депа в България - София, Пловдив, Бургас, Варна и Русе.


Пътища и Мостове ЕООД

Фирмата се занимава със строеж и реконструкция на пътища, пътни съоръжения и мостове. Произвежда бетонови изделия, бетон, асфалт, фракция. Официален представител на Щаер за България: самосвали, челни товарачи и друга строителна техника.


Инжстрой АД Пловдив

Изграждане, реконструкция, ремонт на улици и пътища, производство на асфалтови смеси, асфалтополагане, полагане тротоарни плочи и бетонови бордюри, изграждане на канализации и др.


Пи Ес Ай АД

Проектиране, строителство и ремонт на летища, автомагистрали, пътища, улици и свързаната с това инженерна инфраструктура.


Бургаспътстрой АД

Строителство, ремонт и поддържане на пътища и пътни съоръжения.


Феникс - Арабаджиев ООД

Пробивно-взривни работи. Проектиране. Високо и пътно строителство.


Пътни строежи 2001 АД

Проектиране, строителство и реконструкция на пътища.


Мостстрой АД

Проектиране, строителство и ремонт на мостове, пътища и инженерни съоръжения.


Пътно Поддържане Бургас

Строителство, ремонт и поддържане на пътища.


Стройпроект ООД

Строителство и проектиране на промишлени обекти, пътища и инфраструктура.


М-Инженеринг ООД

Проектиране, строителство и ремонт на мостови съоръжения.


Пътинженеринг-М ЕАД

Проектиране, строителство и ремонт на пътища и пътни съоръжения.


Макстрой ЕООД

Изграждане и ремонти на мостове, пътища, басейни, водопроводи


СК-13 Плевен Каменина АД

Проектиране, строителство, реконструкция, ремонт, модернизация на релсови и автомобилни пътища
 
Тагове Фирми