Геокад-93 ЕООД

Извършва всички видове топографо-геодезически дейности, фотограметрия, създаване и поддържане на цифрови модели на населени места и извънселищни територии. Географски информационни системи. Кадастър, кадастрални планове.


Техконструкт ООД

Инженерно-геоложка и хидрогеоложка дейност в областа на строителството. Строителство и довършителни работи в областта на жилищното и промишлено строителство.


ГЕОДАТА ЕТ

Геодезия, кадастър, инвестиционно проектиране. Оценки на недвижими имоти.


Геосервизинженеринг АД

Геоложки и хидрогеоложки проучвания. Търсене и проучване на находища на коренни рудни и нерудни полезни изкопаеми, находища на въглища, разсипни находища на злато, пресни и термоминерални води.

 
Тагове Фирми