Начало ›Фирми ›Проучване и проектиране

Пер Енд Ви

Пер Енд Ви- проектиране.Дългогодишет опит в областта на инвестиционното проектиране на жилищни, стопански, обществени сгреди, в т.ч. хотели, почивни комлекси и др. Консултантска дейност и строителен надзор, инвеститорски контрол и строителство.


София Грийн ООД

София Грийн-озеленяване.“Зелено строителство”, производството и търговията с тревен чим. Проектиране и изпълнение на интериорно и екстериорно озеленяване, вертикални планировки, затревяване и поставяне на чим.


Зелена Концепция ООД

Зелена Концепция ООД-озеленяване. Вътрешно и външно озеленяване. Водни площи и ефекти. Зимни и японски градини. Алпинеуми, каскади, фонтани и аксесоари. Поливни системи. Градинско осветление.


Алфа флора ЕООД

Алфа флора ЕООД-озеленяване. Проекти за озеленяване. Производство на цветен разсад за външно озеленяване.Отглеждане на декоративни храсти и дървета. Абонаментна поддръжка на градини и паркове.


Сарачев ЕООД

Сарачев ЕООД Изработка на архитектурни макети, обемни букви, светещи табели, надписи от PVC фолио.


Нерея-2000 ЕООД

Нерея-2000 ЕООД - проучване и проектиране хидротехнически и инфаструктурни проекти


Джи Ес Ай Инженеринг ДЦ ООД

Джи Ес Ай Инженеринг ДЦ ООД- Проучване , архитектура , проектиране , строителство и ремонти, изграждане на електроинсталации / силно и слаботокови /, компютърни мрежи и системи , СОТ , ведеонаблюдение.


Доли ООД

Внос, търговия на едро и дребно с панелни радиатори, газови котли и крепежни елементи за тръби. Отоплителни и ВиК инсталации. Доставка и монтаж на енергоефективни системи и съоръжения. Слънчеви колектори. Пречиствателни станции за отпадни води


Биосистем-23 ЕООД

Биосистем-23 ЕООД- пречиствателни станции. Физико-химични пречиствателни станции. Био-пречиствателни станции за битови отпадни води. Филтрационни системи за индустрия и басейни. Официален представител на SALHER Испания и IDROSISTEM energy Италия.


Короза Карат ООД

Короза Карат ООД- Пречистване на отпадъчни води. Помпени станции, шахти, резервоари. Продукти за дъждовни води. Пречиствателни станции. Официален представител на “ASIO”, Чехия-производител на технологии за очистка на отпадните води.


Воденинженеринг ЕООД

Воденинженеринг ЕООД - геоложки и хидро-геоложки проучвания, пречиствателни станции за природна вода, промишлени води и отпадъчни води, водоснабдителни системи, водоснабсяване, консултантски услуги, екопроекти, сондиране, колекторни сондажи.


Авангард Дизайн ЕООД

Авангард Дизайн ЕООД - всичко свързано с екстериорно и интериорно озеленяване, частни дворове, покривни градини, околни пространства на административни и обществени сгради, алпинеуми, японски кътове, поливни и дренажни системи, водни ефекти.
 
Тагове Фирми