Екопроект ООД

Изграждане на пречиствателни съоръжения за отпадни води от населени места. Монтаж на оборудване за механична обработка на отпадъчните води от промишлени предприятия. Проектиране, доставка и монтаж на пречиствателни станции за еднофамилни къщи.


Доли ООД

Внос, търговия на едро и дребно с панелни радиатори, газови котли и крепежни елементи за тръби. Отоплителни и ВиК инсталации. Доставка и монтаж на енергоефективни системи и съоръжения. Слънчеви колектори. Пречиствателни станции за отпадни води


Биосистем-23 ЕООД

Биосистем-23 ЕООД- пречиствателни станции. Физико-химични пречиствателни станции. Био-пречиствателни станции за битови отпадни води. Филтрационни системи за индустрия и басейни. Официален представител на SALHER Испания и IDROSISTEM energy Италия.


Короза Карат ООД

Короза Карат ООД- Пречистване на отпадъчни води. Помпени станции, шахти, резервоари. Продукти за дъждовни води. Пречиствателни станции. Официален представител на “ASIO”, Чехия-производител на технологии за очистка на отпадните води.


Воденинженеринг ЕООД

Воденинженеринг ЕООД - геоложки и хидро-геоложки проучвания, пречиствателни станции за природна вода, промишлени води и отпадъчни води, водоснабдителни системи, водоснабсяване, консултантски услуги, екопроекти, сондиране, колекторни сондажи.


Аквасист - Еко ООД

Аквасист - Еко ООД - изграждане на автоматизацията на пречиствателни станции за отпадъчни и питейни води. Проектиране, изработка, монтаж на електро инсталации, КИП и А, SCADA системи за пречиствателни и помпени станции. Датчици, контролери, пултове.


Евробион ООД

Евробион ООД - локални пречиствателни станции за отпадни води и септични канали. Производство, продажба, монтаж и поддръжка. Инсталации за селища и резервоари за вода. Пречиствателни станции за водоеми. BION технология.


Аквасист СД

\"АКВАСИСТ\" СД работи от 15 години по проектиране и изграждане на пречиствателни станции за отпадни води - части Електро, КИП и А. \"АКВАСИСТ\" СД е търговски партньор на ф. Siemens и работи в партньорство с проектантски и строителни фирми.


Акваспринг ЕООД

Акваспринг - всички видове помпи - хидрофори, бутални, мембранни и центробежни помпи, потопяеми помпи, филтри, резервоари и разширителни съдове, управляващи табла, системи за пречистване. Хидрогеоложки проучвания и изработване на сондажни кладенци.


АЙ БИ ЕС ЕООД

Пречиствателни станции и инсталации за дома и вилата,за хотели и ресторанти, месопреработвателни предприятия,мандри,автосервизи,автомивки, бензиностанции, ваканционни селища.Проектиране, доставка,монтаж и подръжка.АДИЗО

Водопречиствателни машини и съоръжения. Модулни биологични пречиствателни инсталации "ПИПАЛ", с капацитет от 4 до 500 жители.


 1 


 
Тагове Фирми