Пловдивинвест АД

Енергетика


Фирмата взема участие в изпълнението на различни обекти в областта на енергетиката: - Разширение подстанция "Гипсово" на територията на рудник "Трояново Север" 110/20/6/165KV; - Разширение подстанция "Гипсово" на територията на рудник "Трояново Север" с два трансформатора; - СМР на "Рудник Трояново-3" подобект: "Автоматично пробовземаща система за лигнитни въглища от движещ се поток по РП 0166/ 1"-14" - реф. №013/2006 г.; - ТП "Македония" – гр. Пловдив.

запитване


посещения: 1045
 Тагове Продукти