Строителството леко се свива
12.04.2023г.
Строителната продукция леко се свива през февруари на годишна база - с 2.9%, сочат календарно изгладените данни на НСИ.

Предварителните и сезонно изгладени данни показват спад от 0.7% спрямо януари.

На годишна база има отрицателен темп както при инфраструктурното строителство, така и при сградното строителство, съответно 4.1 и 2%. През февруари 2023 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е под равнището от предходния месец.

Спрямо януари намалението при сградното строителство е с 0.8%, а при гражданското/инженерното строителство - с 0.5%.

разпечатай