Начало ›Фирми ›Пловдивинвест АД
Пловдивинвест АД
Лице за контакт:
Петър Ангелов 

град:
Пловдив  

адрес:
бул. Руски 15  

телефон:
032/ 634 666, 032/ 658 312  

факс:
032/ 626 215 

сайт:

посещения:
16269


Консултантска дейност в строителството. Контрол на количества и цени в строителството. Експертни икономически, правни и технически оценки и анализи на строежите. Оценки на недвижими имоти, движими вещи, ипотеки, експертизи, правни анализи, заснемане.

Консултантска дейност в строителството и строителен надзор. Оценка на съответствието на инвестиционни проекти. Обследване за енергийна ефективност на енергийни потребители по чл. 6, т. 2 от Наредба 21/12.11.2004 г

Фирмата притежава следните сертификати:

Удостоверение № РК-0126/26.03.2014 г. "Пловдивинвест" АД е вписан в регистъра на консултантите за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или за упражняване на строителен надзор.

Сертификат с рег.№ TRBA 100 0270 за система за управление на качеството – стандарт БДС EN ISO - 9001:2008. Консултантска дейност в инвестиционния процес, включително упражняване на строителен надзор, технически и инвеститорски контрол, оценка на недвижими имоти, машини, съоръжения и търговски предприятия; обследване на сгради и промишлени системи.

Сертификат за акредитация от Агенция по енергийна ефективност № 00014 от 26.09.2009 г. за обследване за енергийна ефективност на енергийни потребители по чл.6, т.1 от Наредба № 21/12.11.2004 г. за обследване на промишлени системи.

Сертификат за оценителска правоспособност №900300132 валиден от 06.07.2011 година за извършване на оценка на недвижими имоти, търговски предприятия и вземания, земеделски земи и трайни насаждения.

Сертификат за акредитация от Агенция по енергийна ефективност № 00039 от 28.10.2011 г. за обследване за енергийна ефективност на енергийни потребители и сертифициране на сгради. 

 
Тагове Фирми