Начало ›Новини ›Издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нагоре...

Издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нагоре с 12,4%02.11.2018 г.

Издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нагоре с 12,4%


През третото тримесечие на 2018 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1659 жилищни сгради с 9419 жилища в тях и 1 173 841 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 37 административни сгради/офиси с 212 473 кв. м РЗП и на 1207 други сгради със 707 761 кв. м РЗП, съобщи Националният статистически институт. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 12.4 на сто, жилищата в тях - с 15.2 на сто, а общата им застроена площ - с 14.7 на сто.

При броя на издадените разрешителни за строеж на административни сгради също се наблюдава ръст от 15.6 на сто, а при общата им застроена площ увеличението е малко над пет пъти. Разрешителните за строеж, издадени на други сгради, намаляват с 5.3 на сто, а тяхната РЗП - с 26.2 на сто.

В сравнение с третото тримесечие на 2017 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са повече с 8.7 на сто, броят на жилищата в тях - с 32 на сто, а разгънатата им застроена площ - с 25.6 на сто. Издадените разрешителни за строеж на административни сгради се увеличават с 32.1 на сто, а тяхната разгъната застроена площ нараства над четири пъти. Броят на разрешителните за строеж, издадени на други сгради, са по-малко с 1.1 на сто, а тяхната РЗП - с 0.8 на сто.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) - 296, Пловдив - 239, Варна - 152, Бургас - 151, и София - 125. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 3966, Пловдив - 1400, Варна - 914, Бургас - 879, и Стара Загора - 564.

През третото тримесечие на 2018 г. е започнал строежът на 1038 жилищни сгради с 5921 жилища в тях и с 667 401 кв. м обща застроена площ, на 29 административни сгради/офиси с 81 451 кв. м РЗП и на 638 други сгради с 448 587 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 8 на сто, жилищата в тях - с 4.4 на сто, а общата им застроена площ - със 17.8 на сто. Броят на започнатите административни сгради нараства с 16 на сто, а общата им застроена площ - с 211.6 на сто. Започнатите други видове сгради са по-малко с 11.9 на сто, а тяхната РЗП - със 17.8 на сто.

В сравнение с третото тримесечие на 2017 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 5.7 на сто, жилищата в тях - със 73.7 на сто, а разгънатата им застроена площ - с 47.8 на сто. Броят на започнатите административни сгради също нараства със 7.4 на сто, а тяхната РЗП - със 165.7 на сто. Започнатите други видове сгради намаляват със 7.8 на сто, докато общата им застроена площ е повече с 16.6 на сто.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив - 182 жилищни и 74 други сгради; София (столица) - 181 жилищни, 16 административни и 36 други сгради; Варна - 113 жилищни и 35 други сгради; София - 84 жилищни и 48 други сгради; Бургас - 77 жилищни и 29 други сгради.


Източник: Монитор
Посещения: 259
Коментари

Добави коментарФирми Продукти Услуги
Основни категории
 
Брамак покривни системи ЕООД
Брамак покривни системи ЕООД. Покривът е покрив, когато е БРАМАК. Производство на бетонни керемиди, капаци и елементи за сух...

 
Containex GmbH
Търговия и отдаване под наем на контейнери - офисни, складови, транспортни контейнери.

 
Чех-Пласт ООД
Чех-Пласт ООД - производство и монтаж на Al и PVC дограма, окачени фасади, вентилируеми фасади, стъклени врати и витрини,...

 
Терм инженеринг ООД
Основен предмет на дейност на фирмата е противопожарен инженеринг, в частност пасивна огнезащита на метални (стоманени)...