Начало ›Новини ›Издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради с 15.1%...

Издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради с 15.1% по-малко04.02.2018 г.

Издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради с 15.1% по-малко


През четвъртото тримесечие на 2017 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1296 жилищни сгради със 7327 жилища в тях и 904 953 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 30 административни сгради/офиси с 29 251 кв. м РЗП и на 1130 други сгради с 691 264 кв. м РЗП. Това съобщи Националният статистически институт (НСИ).

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 15.1%, а общата им застроена площ - с 3.2 на сто, докато броят на жилищата в тях се увеличава с 2.7%.

При издадените разрешителни за строеж на административни сгради се наблюдава нарастване със 7.1%, но тяхната РЗП е по-малко с 25.3%. Броят на разрешителните за строеж на други сгради намалява със 7.5 на сто, а общата им застроена площ - с 3.1%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2016 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 15.5%, жилищата в тях - с 37%, а разгънатата им застроена площ е повече с 33.1 на сто. Издадените разрешителни за строеж на административни и други видове сгради намаляват съответно с 6.3% и 26.5%, а и тяхната РЗП бележи спад респективно с 63.5% и 34.4%. Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив - 215, София (столица) - 201, Бургас - 123, и Варна - 116. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 2 703, Пловдив - 1 642, Варна - 697, и Бургас - 531.

През четвъртото тримесечие на 2017 г. е започнал строежът на 779 жилищни сгради с 4215 жилища в тях и с 543 767 кв. м обща застроена площ, на 16 административни сгради/офиси с 27 158 кв. м РЗП и на 570 други сгради с 454 681 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради са по-малко с 20.7%, докато жилищата в тях се увеличават с 23.6%, а общата им застроена площ - с 20.4%. Броят на започнатите административни сгради бележи спад с 40.7%, а тяхната обща застроена площ - с 11.4%. Започнатите други видове сгради намаляват със 17.6 на сто, но тяхната РЗП е повече с 18.2%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2016 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 8.2%, жилищата в тях - с 11.4%, а РЗП - с 15%. Броят на започнатите административни сгради намалява с 20%, докато тяхната РЗП нараства със 134.1 на сто. Започнатите други видове сгради са повече с 6.3%, а разгънатата им обща застроена площ - с 1 на сто.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив - 108 жилищни и 87 други сгради; София (столица) - 131 жилищни, 3 административни и 36 други сгради; Варна - 105 жилищни и 27 други сгради; Бургас - 87 жилищни и 36 други сгради.


Източник: Монитор
Посещения: 214
Коментари

Добави коментарФирми Продукти Услуги
Основни категории
 
Брамак покривни системи ЕООД
Брамак покривни системи ЕООД. Покривът е покрив, когато е БРАМАК. Производство на бетонни керемиди, капаци и елементи за сух...

 
Оикос - БГ ООД
Изключителен представител за България на водещия италиански производител OIKOS Srl. Екологично чисти декоративни бои и...

 
Тека България ЕООД
Тека България ЕООД започва своята дейност през 2005 г. като дъщерна фирма на Тека Индъстриал АД, Испания. Предлага уреди за...

 
Би Джи Ар Груп ООД
Би Джи Ар Груп - системни решения за енергийна ефективност. Проектиране, доставка, продажба, изграждане и сервизиране на...