Начало ›Фирми ›Ковент-Клима ООД
Ковент-Клима ООД
Лице за контакт:
Борислава Бачовска 

град:
Бургас  

адрес:
Бургас 8000, ул. Одрин №3, ет. 7, ст. 703 

телефон:
056/ 810 781, 056/ 810 003, 0886 697 507 

факс:
056/ 810 781, 056/ 810 003 

сайт:

посещения:
2972


Промишлени и взривозащитени (АТЕХ) осови и центробежни вентилатори, локални прахоуловители, въздухоотоплителни апарати за работа в потенциално експлозивна среда и вентилатори по параметри от клиента.

Ковент-Клима ООД
Ковент-Клима ООД
Ковент-Клима ООД

КОВЕНТ-КЛИМА е производствено предприятие, работещо в сектор машиностроене, с основен предмет научно-изследователска, проекто-конструкторска, производствена и търговска дейности.
Производствената дейност е специализирана в две основни направления:
- производство на вентилатори за работа в потенциално експлозивна атмосфера (взривозащитени (АТЕХ) вентилатори);
- производство на общопромишлени вентилатори.

Произвеждаме над 20 вида серии на осови и центробежни вентилатори, локални прахоуловители (за събиране на отпадъчни стърготини от дървообработващи машини и машини за PVC дограма), въздухоотоплителни апарати за работа в потенциално експлозивна среда и вентилатори по заявени параметри от клиента.

Разнообразната продуктова листа на фирмата включва:
• Центробежни вентилатори:
- за ниско, средно и високо налягане;
- с назад полегнали лопатки;
- с напред полегнали лопатки;
- с барабанни работни колела;
- канални;
- покривни;
- за висока температура;
- корозоустойчиви.
• Осови вентилатори:
- стенни;
- канални;
- реверсивни;
- за трансформатори;
- покривни.
Продуктите, произведени от КОВЕНТ-КЛИМА са проектирани и изработени съобразно изискванията за безопасност и здраве на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините, въвеждаща Директива 98/37/ЕС и Закона за техническите изисквания към продуктите.

 
Тагове Фирми