Начало ›Фирми ›Ралчев ЕООД
Ралчев ЕООД
Лице за контакт:
Николай Ралчев 

град:
Пловдив  

адрес:
Пловдив 4004, бул. Македония №68, П.К. 99 

телефон:
032/ 67 30 70, 0878 333 130, 0887 571 002 

факс:
032/ 672 737 

посещения:
5377


Комуникационно строителство - проектиране, строителство, ремонт на кабелни и тръбни комуникационни системи - телекомуникации и ВиК. Хоризонтално сондиране със затръбяване под пътища, жп линии и канали

Комуникационно строителство
Комуникационно строителство
Комуникационно строителство

Фирма РАЛЧЕВ ЕООД е регистрирана и започва дейността си през 1997 г., като основно изпълнява обекти в областта на телекомуникациите, а именно: проучване, проектиране, строителство, реконструкции, ремонт и поддръжка на селищни, междуселищни и ведомствени кабелни линии (мрежи) и съоръжения, в т.ч. видеонаблюдение и пожароизвестяване. Произвежда бетонови шахти за оптични кабели и реперни стълбчета за маркиране на кабелни трасета извън населените места.
От 2005 г. разширява дейността си със строителство на външни водопроводи и канализационни отклонения.
Като подизпълнител фирмата се включва в изграждането на обекти и в други области като електро и газоснабдяване, където главно извършва изкопните работи, разкъртване и възстановяване на настилки и полагане на съответните кабели или тръбопроводи. Изпълнява и хоризонтално сондиране под пътища, ЖП линии и канали с дължина до 55 м и диаметър на затръбяване 315 мм.
Като съпътстващи основната дейност са услугите с транспорт и механизация за изкопни работи; хидравлични чукове; компресор, оборудван с къртачи; моторни трамбовки; фугорезачки и други.
Фирмата разполага със собствена складова база и работилница в южна индустриална зона на гр. Пловдив.
Висококвалифицираният състав, с помощта на наличните транспорт, механизация и оборудване, осъществяват гъвкава организация и компетентно изпълнение на всички обекти. До момента са изпълнени и въведени в експлоатация над 100 различни по големина обекти.

 
Тагове Фирми