Би Джи Ар Груп ООД

Би Джи Ар Груп - системни решения за енергийна ефективност. Проектиране, доставка, продажба, изграждане и сервизиране на комплексни системи за климатизация, отопление и вентилация, както и внос и търговия на едро с чилъри, VRF системи, термопомпи и др.


Топлотехника ЕООД

Търговия на едро и дребно с материали и части за ВиК и отоплителни инсталации - помпи, хидрофори, тръби, бойлери, радиатори, камини, слънчеви колектори.


Ковент-Клима ООД

Промишлени и взривозащитени (АТЕХ) осови и центробежни вентилатори, локални прахоуловители, въздухоотоплителни апарати за работа в потенциално експлозивна среда и вентилатори по параметри от клиента.


Витумбилд ЕООД

"Витумбилд" ЕООД e специализирана в проектиране, изграждане и сервиз на противообледенителни системи. Фирмата е основен партньор на датската фирма DEVI.


Екологични Продукти ООД

Екологични продукти ООД е най-големият доставчик на HDPE и u-PVC тръби и фасонни части за изграждане на инфраструктурни обекти. Фирмата е най-големият доставчик на PVC маркучи за всички области на индустрията, селското стопанство и бита.


Самекс2000 ЕТ

ВИК инсталации,отоплителни системи -монтаж и консултации


Воденинженеринг ЕООД

Воденинженеринг ЕООД - геоложки и хидро-геоложки проучвания, пречиствателни станции за природна вода, промишлени води и отпадъчни води, водоснабдителни системи, водоснабсяване, консултантски услуги, екопроекти, сондиране, колекторни сондажи.


Финтекс Трейд ЕООД

Маркучи, въздуховоди, шлаухи, скоби, фланци, гъвкави връзки, гофрирани тръби, спирални маркучи, силиконови връзки, накрайници за маркучи, гъвкав маркуч, аспирационна тръба, смукателен маркуч, проводящи маркучи, свързващи елементи и системи за маркучи


Билдинг СА ООД

PVC, PPRC, PE тръби и фитинги на най-изгодни цени на българския пазар. Дистрибутор на ВиК тръби и фитинги Hydrotherm.


Феникс-Гарант ООД

Доставка и монтаж на ПП, ПЕВП тръби и фитинги.


АНДОН ИВАНОВ ЕТ

Строителство на тръбопроводни инсталации.

 
Тагове Фирми