Начало ›Фирми ›Проучване и проектиране

Короза Карат ООД

Короза Карат ООД- Пречистване на отпадъчни води. Помпени станции, шахти, резервоари. Продукти за дъждовни води. Пречиствателни станции. Официален представител на “ASIO”, Чехия-производител на технологии за очистка на отпадните води.


Авангард Дизайн ЕООД

Авангард Дизайн ЕООД - всичко свързано с екстериорно и интериорно озеленяване, частни дворове, покривни градини, околни пространства на административни и обществени сгради, алпинеуми, японски кътове, поливни и дренажни системи, водни ефекти.


Евробион ООД

Евробион ООД - локални пречиствателни станции за отпадни води и септични канали. Производство, продажба, монтаж и поддръжка. Инсталации за селища и резервоари за вода. Пречиствателни станции за водоеми. BION технология.


Атика ЕООД

Атика ЕООД Проектиране на пътища,улици, жп линии, съоръжения, транспортно-комуникационни системи. Геодезически измервания. Проекти за вертикално планиране. Консултантска дейност в строителството


ЕТ Християн Христов

ЕТ Християн Христов - комплексно проектиране Изготвяне на идейни и работни проекти на промишлени и жилищни сгради.


Крамп-Инженеринг ООД

Проектиране на транспортни тунели и други подземни съоръжения. Проекти за ремонт, проширяване, реконструкция и саниране на тунели в експлоатация, защитни тунели и др. Контрол на строителството на подземни и транспортни съоръжения.


Ин Хаус БГ ООД

Ин Хаус БГ ООД Съвременен английски интериорен дизайн, проектиране и дизайн на мебели.




 




Тагове Фирми